Politică de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. KT MOBILIER S.R.L. („KT MOBILIER„) are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul colectării datelor în urma completării formularului online de contact este:

 • informarea Vizitatorilor cu detalii/aspecte cerute de aceștia despre Bunurile sau Serviciile KT MOBILIER;
 • informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau Serviciile achizitionate;

Prin completarea datelor în formularul de cont, Vizitatorul/Clientul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a KT MOBILIER și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus în paragraful al doilea.

Vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Brândușelor nr. 72, Brașov, în atenția S.C. KT MOBILIER SRL, puteți, în mod gratuit, să cereți să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Brândușelor nr. 72, Brașov, în atenția S.C. KT MOBILIER SRL, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Informațiile Vizitatorului/Clientului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

KT MOBILIER se angajează că va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizează toți Vizitatorii/Clienții. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate mai sus.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Vizitator/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil, scris al Vânzătorului.

Prin înscrierea în baza de date a KT MOBILIERVizitatorul/Clientul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai KT MOBILIER: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii, în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Client și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care KT MOBILIER poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

Dispoziții în conformitate cu GDPR
(General Data Protection Regulation) 

Tipul și sursa datelor colectate. Datele personale pe care KT MOBILIER le prelucrează sunt:

 • Date de identificare – Nume și prenume, email, telefon (date reținute de KT MOBILIER in urma completării formularului de contact pentru a putea reveni cu un răspuns/propunere/ofertă)
 • Alte date personale pe care compania le colectează direct de la Vizitatori/Clienți din interacțiunea cu compania și angajații și/sau partenerii săi.

În scopul personalizării produselor și serviciilor noastre, respectiv pentru a le adapta intereselor Clientului, avem posibilitatea de a preluca datele personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dumneavoastră, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru acest demers, respectiv pentru comunicările și/sau prezentările de marketing, vom ține întotdeauna cont de opțiunile Clientului.

Durata de prelucrare. Datele personale ale Vizitatorului/Clientului sunt prelucrate pe tot parcursul colaborării/relației noastre de ordin contractual și, implicit, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale din domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea datelor.

Drepturi suplimentare. Odată cu aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 (din 25.05.2018)Clientul beneficiază de drepturi adiționale, precum:

 • Dreptul la informare – Clientul poate solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Clientul poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în domeniu;
 • Dreptul la rectificare – Clientul poate rectifica datele personale inexacte sau le poate completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor – Clientul poate obține ștergerea datelor în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost făcută în conformitate cu legea sau în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare;
 • Dreptul de opoziție – Clientul poate să se opună, în special, prelucrarilor de date care se întemeiază pe interesul său legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Clientul poate să primească – în anumite condiții specificate de lege – datele personale pe care le-a furnizat companiei KT MOBILIER sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul expres al Clientului, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Dreptul de a depune plângere – Clientul poate să depună plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Drepturi suplimentare referitoare la prelucrările automate – Clientul poate să ceară și să obțină intervenția umană în ceea ce privește prelucrarea automată a datelor persoanle (dacă o astfel de prelucrare are loc). Totodată, Clientul poate să își exprime punctul de vedere asupra acestui tip de prelucrare a datelor personale, iar în anumite cazuri, prevăzute de lege, poate să conteste decizia companiei de a utiliza metode de prelucrare similare.

Clientul poate să își exercite aceste drepturi prin contactarea companiei KT MOBILIER – prin procedura expusă mai sus – sau prin intermediul secțiunii de Contact regăsită la adresa www.ktmobilier.ro

Documente utile:

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679